Έτοιμος ο ΔΕΔΔΗΕ για έναρξη υλοποίησης της υπουργικής απόφασης για το Net Metering που είχε υπογραφεί τον Δεκέμβριο του 2014

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας υποδοχής αιτήσεων από ενδιαφερόμενους για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στέγης με το σύστημα της αυτοπαραγωγής και συμψηφισμού (net metering). Αυτό προϋποθέτει την εκπόνηση των σχεδίων συμβάσεων, τα κοστολόγια για το δεύτερο μετρητή, τον συνολικό «οδηγό» εγκατάστασης και την πλήρη ενημέρωση των περιφερειακών γραφείων του ΔΕΔΔΗΕ για τις ακολουθούμενες διαδικασίες.