Αποτελέσματα ΝΟΜΕ 7/2/2018

Μετά την αναβολή που πήρε από την κανονική της διεξαγωγή τον προηγούμενο μήνα, με την προσφερόμενη ποσότητα 400 MWh/h ξεκίνησε εχτές η πρώτη δημοπρασία ΝΟΜΕ για το 2018, με χρονική διάρκεια από την 1 Μαρτίου 2018 έως την 28η Φεβρουαρίου 2019 (8760 ώρες) και τιμή εκκίνησης τα 32,05 €/MWh. Μετά τα επίπεδα ρεκόρ της τιμής που κατέληξε η δημοπρασία του Οκτωβρίου 2017 (45,2), η τελική τιμή υποχώρησε συγκριτικά αυτή τη φορά στα 41,45 ευρώ/ MWh. Οι πρώτες αντιδράσεις της αγοράς δείχνουν ικανοποίηση και την επιθυμία για περαιτέρω μείωση τιμής στις μελλοντικές δημοπρασίες αφού ο σκοπός των δημοπρασιών τύπου ΝΟΜΕ είναι να αποσπαστεί μεγαλύτερο μερίδιο από τον δεσπόζοντα Προμηθευτή, όπως συμφωνήθηκε με τους δανειστές., στόχος ο οποίος όμως δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται.