Ελεύθερη επιλογή Προμηθευτή και στην Ρόδο

Από τη Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2017 δίνεται το πράσινο φως στο νησί της Ρόδου ώστε οι καταναλωτές να επιλέγουν ελεύθερα τον Προμηθευτή τους. Ήδη ο Διαχειριστής του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) ανακοίνωσε τις απαραίτητες αποφάσεις και όρισε τις διαδικασίες για την εκπροσώπηση μετρητών (καταναλωτών) από όλους τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.