Αποτελέσματα ΝΟΜΕ 17/10/2018

Με σκοπό να δεσμεύσουν επαρκείς ποσότητες ώστε να διασφαλίσουν το χαρτοφυλάκιό τους, οι συμμετέχοντες στα τελευταία ΝΟΜΕ του 2018 κινήθηκαν επιθετικά, με αποτέλεσμα την άνοδο της τιμής έως και τα 54,74€/MWh – τιμή ρεκόρ ανάμεσα στις έως τώρα δημοπρασίες. Η ποσότητα που ορίστηκε προς πώληση ήταν συνολικά 683 MW, 511 MW που ήταν η προγραμματισμένη εξ αρχής ποσότητα συν επιπλέον 172 MW επιπρόσθετη ποσότητα λόγω απόκλισης από τους στόχους στους οποίους έχει δεσμευθεί η χώρα. Σε αυτή την απότομη αύξηση της τιμής φαίνεται πως οδήγησαν τα δεδομένα της αγοράς. Συγκεκριμένα οι αλλαγές που θα μπουν σε εφαρμογή από την επόμενη δημοπρασία (Ιανουάριος 2019) από τη ΡΑΕ και αφορούν τον περιορισμό των εξαγωγών ποσοτήτων ΝΟΜΕ που έχουν δικαίωμα να εκμεταλλευτούν οι Προμηθευτές. Αυτό πίεσε στις δύο τελευταίες δημοπρασίες τους συμμετέχοντες που είχαν σκοπό την εξαγωγή να διεκδικήσουν ποσότητες πολύ μεγαλύτερες από τις ανάγκες τους. Παράλληλα, η υφιστάμενη υψηλή Οριακή Τιμή Συστήματος στα 70€/MWh κρατάει ακόμα και την τιμή της τελευταίας δημοπρασίας στη σφαίρα του ανταγωνισμού.