Έναρξη Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ) 01/11/2020

Posted

Στο πλαίσιο του target model λειτουργούν  λειτουργούν από 1ης Νοεμβρίου οι αγορές Επόμενης Ημέρας, η Ενδοημερήσια Αγορά, η Αγορά Εξισορρόπησης ενώ από το Μάρτιο του 2020 λειτουργεί – μέσω του ΕΧΕ, η Προθεσμιακή Αγορά.  

Κατάργηση ΝΟΜΕ 30/09/2019

Posted

Καταργείται με πράξη νομοθετικού περιεχομένου η προγραμματισμένη για τις 16 Οκτωβρίου 2019 δημοπρασία προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας (δημοπρασίες ΝΟΜΕ) και καταργείται ο προγραμματισμός νέων δημοπρασιών με αυτό το μοντέλο.

Αποτελέσματα ΝΟΜΕ 17/7/2019

Posted

Παρέμεινε ίδια η τιμή της δημοπρασίας με την τιμή εκκίνησης (58,12 €/MWh) στη δημοπρασία ΝΟΜΕ του Ιουλίου. Παρατηρήθηκε μειωμένος ανταγωνισμός λόγω μεγάλης ποσότητας ρεύματος που δημοπρατήθηκε και λόγω της υψηλής τιμής εκκίνησης (58,12€/MWh).

Αποτελέσματα ΝΟΜΕ 17/4/2019

Posted

Τιμή ρεκόρ σημείωσε η δημοπρασία του Απριλίου, κλείνοντας στα 58,65 €/MWh, η υψηλότερη τιμή δημοπρασίας από την αρχή των ΝΟΜΕ. Να σημειωθεί πώς ήταν η τελευταία δημοπρασία με τιμή αφετηρίας 36,5 €/MWh, και η ποσότητα που δημοπρατήθηκε ήταν μικρότερη από τις ανάγκες όλων των προμηθευτών, με αποτέλεσμα των έντονο ανταγωνισμό.