ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οι “έξυπνοι μετρητές” επιτρέπουν την “ζωντανή” παρακολούθηση της κατανάλωσης του πελάτη. 

Η εταιρεία E-Metron Analytics διαθέτει πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία όσον αφορά στους Τομείς Ενέργειας (Μελέτη – Κατασκευή Έργων -Turn Key Projects), καθώς και ΙΤ, Software Developement.