ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οι «έξυπνοι μετρητές» επιτρέπουν την «ζωντανή» παρακολούθηση της κατανάλωσης του πελάτη. 

Η εταιρεία E-Metron Analytics διαθέτει πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία όσον αφορά στους Τομείς Ενέργειας (Μελέτη – Κατασκευή Έργων -Turn Key Projects), καθώς και ΙΤ, Software Developement.