ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Delta Energy Logo

Η DELTAENERGY, από το 2011 δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας προσφέροντας τεχνογνωσία και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση σε βιομηχανικούς, εμπορικούς και οικιακούς καταναλωτές με στόχο την απόκτηση ανταγωνιστικών τιμολογιακών χρεώσεων και συμβουλευτική σε θέματα εξοικονόμησης ρεύματος.

Η απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας έφερε ως επακόλουθο, μέσω του ανταγωνισμού, οφέλη για τον τελικό καταναλωτή από πλευράς μείωσης κόστους σε συνδυασμό με την παροχή υψηλού επιπέδου επικοινωνίας και εξυπηρέτησης.