ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

Τα επαγγελματικά τιμολόγια Χαμηλής Τάσης χορηγούνται σε εγκαταστάσεις εμπορικής (π.χ. κατάστημα), βιομηχανικής (π.χ. βιοτεχνία) ή γενικής χρήσης (π.χ. κοινόχρηστοι χώροι), με εγκατεστημένη ισχύ έως 250 kVA. Με βάση τις απαιτήσεις της εγκατάστασης το Επαγγελματικό Τιμολόγιο Χαμηλής Τάσης χωρίζεται σε τρεις υποκατηγορίες:
  • 8 - 25 KVA
  • 25 - 250 KVA
  • Ανεξαρτήτως Εγκατεστημένης Ισχύος, με διαχωρισμό Ζώνης Ημέρας και Νύχτας*

*Ωράριο Νυχτερινού 22:00-08:00 όλο το χρόνο

Τιμολογιακά στο κόστος Προμήθειας Ρεύματος, οι παροχές ανά κατηγορία έχουν εξισωθεί ανεξαρτήτως χρήσης. Για παράδειγμα το τιμολόγιο που αφορά παροχές 8-25kVA έχει κοινή τιμολόγηση είτε για εμπορικές είτε για βιομηχανικές είτε για γενικής χρήσης παροχές.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Τα επαγγελματικά τιμολόγια Μέσης Τάσης χορηγούνται σε εγκαταστάσεις εμπορικής (π.χ. κατάστημα), βιομηχανικής (π.χ. βιοτεχνία) ή γενικής χρήσης (π.χ. κοινόχρηστοι χώροι), με εγκατεστημένη ισχύ άνω των 250 kVA και έως 10 ΜVA.

Από το 2011, η DELTAENERGY προσφέρει τεχνογνωσία και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση σε βιομηχανικούς και εμπορικούς Καταναλωτές Μέσης και Χαμηλής Τάσης με στόχο την απόκτηση ανταγωνιστικών τιμολογιακών χρεώσεων και συμβουλευτική σε θέματα εξοικονόμησης ρεύματος.