ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Με ανταγωνιστικές χρεώσεις και με διαδικασίες που δεν απαιτούν γραφειοκρατία ή τεχνικές αλλαγές στις υποδομές σας, μπορείτε πλέον να μειώσετε ένα σημαντικό κόστος στην καθημερινότητά σας.

Oι διαθέσιμες εκπτώσεις στις παροχές Ηλεκτρικής Ενέργειας Χαμηλής Τάσης αφορούν τα τιμολόγια:

 • Electricity 4U -35% 
 • nrg BASIC
 • nrg BASIC N 
 • Electricity 4ALL
 • Electricity 4Uni
 • Electricity 4BUSINESS 1
 • Electricity PRO 1 (αορίστου χρόνου)
 • Electricity 4BUSINESS
 • Electricity PRO 2 (αορίστου χρόνου)
 • Electricity 4BUSINESS 3
 • Electricity PRO 3 (αορίστου χρόνου)
 • nrg connect (σπίτι και επιχείρηση)
 • TOTAL nrg (ρεύμα και φυσικό αέριο)

Για την καλύτερη πρόταση για τη Μέση Τάση (παροχές 250KVA – 10MVA):, βάση του ενεργειακού προφίλ σας και των αναγκών σας, επικοινωνήστε μαζί μας.

ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Τα προγράμματα της nrg καλύπτουν τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησής σας σε Φυσικό Αέριο αντίστοιχα, προσφέροντας σημαντική εξοικονόμηση έναντι του βασικού προμηθευτή για: 

 • GAS4U
 • GAS4ALL
 • GAS4BUSINESS