ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Τα φωτοβολταϊκά είναι από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.Τα φωτοβολταϊκά πανέλα μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική.  Είναι τεχνολογία «καθαρής ενέργειας» που βασίζεται στην άθφονη και ανεξάντλητη ανανεώσιμη πηγή, τον ήλιο. 

Net Metering είναι μέθοδος συμψηφισμού της παραγόμενης και της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση φωτοβολταϊκού συστήματος. .

Φωτοβολταϊκό πάρκο είναι μεγάλης κλίμακας φωτοβολταϊκό σύστημα σχεδιασμένο για την παραγωγή και πώληση ενέργειας προς το δίκτυο

Η DELTAENERGY αναλαμβάνει την πραγματοποίηση μελέτης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας σας, και την κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών στον ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και την υλοποίηση του έργου.