Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη

Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη λιανική στο μη διασυνδεδεμένο νησί της Κρήτης.

Μετά από αρκετές αναβολές τον Ιούλιο του 2016 άνοιξε η λιανική αγορά σε μη διασυνδεδεμένο σημείο της ελληνικής επικράτειας.

Σε πρώτη φάση το νησί της Κρήτης είναι το πρώτο σημείο, στο οποίο οι καταναλωτές θα μπορούν να έχουν επιλογή Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Μία νέα και μεγάλη αγορά ανοίγεται στους ιδιώτες προμηθευτές (παραγωγούς και εμπόρους), καθιστώντας έτσι τον ανταγωνισμό και στην Κρήτη, όπλο για τη μείωση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί.