Αποτελέσματα ΝΟΜΕ 17/7/2019

Παρέμεινε ίδια η τιμή της δημοπρασίας με την τιμή εκκίνησης (58,12 €/MWh) στη δημοπρασία ΝΟΜΕ του Ιουλίου.

Παρατηρήθηκε μειωμένος ανταγωνισμός λόγω μεγάλης ποσότητας ρεύματος που δημοπρατήθηκε και λόγω της υψηλής τιμής εκκίνησης (58,12€/MWh).