Αύξηση ανώτατου ορίου εγκατάστασης Φ/Β

Η αύξηση των ανώτατων ορίων εγκατεστημένης ισχύος  για τους σταθμούς Α.Π.Ε.. από 1MW σε 3MW προβλέπεται σε νέο νομοσχέδιο.