Αύξηση των ορίων ισχύος net metering

Η Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 3971/Β/30-08-2021 προβλέπει:

  1. την αύξηση του ορίου ισχύος για την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ για εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού στο διασυνδεδεμένο δίκτυο και στην Κρήτη από 1 MW σε 3 ΜW.
  2. απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας (για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ενεργειακού συμψηφισμού ισχύος έως 50 kW, καταργείται η χορήγηση προσφοράς σύνδεσης)