Κατάργηση ΝΟΜΕ 30/09/2019

Καταργείται με πράξη νομοθετικού περιεχομένου η προγραμματισμένη για τις 16 Οκτωβρίου 2019 δημοπρασία προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας (δημοπρασίες ΝΟΜΕ) και καταργείται ο προγραμματισμός νέων δημοπρασιών με αυτό το μοντέλο.