ΕΞΥΠΝΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ

Ο έξυπνος μετρητής παρέχει τη δυνατότητα για ζωντανή παρακολούθηση της κατανάλωσης της παροχής με την οποία είναι συνδεδεμένος. Ο έλεγχος του μετρητή γίνεται από απόσταση μέσω πλατφόρμας, στην οποία αναγράφονται όλα τα ενεργειακά δεδομένα, μεταξύ άλλων η κατανάλωση,  η ισχύς, η τάση κά.

Οι έξυπνοι μετρητές επιτρέπουν στον καταναλωτή να παρακολουθεί πόση ενέργεια καταναλώνει ανά πάσα στιγμή. Ο καταναλωτής μπορεί να κάνει πιο αποτελεσματική διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας  που καταναλώνει και να κάνει  προσαρμογές στην χρήση της ενέργειας. εάν είναι απαραίτητο. 

Οι έξυπνοι μετρητές είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες, καθώς μπορούν με μεγαλύτερη ευκολία να διαμορφώσουν στρατηγικές εξοικονόμησης ενέργειας και κόστους. 

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ E-METRON

Η EMETRON Analytics αποτελείται από Στελέχη με πολυετή τεχνογνωσία στους τομείς:  

  • Ενέργειας (Διαχείριση- Παραγωγή- Εξοικονόμηση- Εμπόριο Ηλεκτρικής Ενέργειας- Μελέτη - Κατασκευή Έργων -Turn Key Projects)
  • ΙΤ και Software Developement (καινοτόμες Εφαρμογές - Λύσεις ορθής υλοποίησης εγκαταστάσεων Μετρητικού Εξοπλισμού και Υποστήριξης της πλατφόρμας EMETRON APP)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μέτρηση σε Πραγματικό Χρόνο:

Απεικόνιση Δεδομένων σε Γραφήματα_Δημιουργία Διαγραμμάτων Ενεργειακών Μεγεθών ανά λεπτό

Εντοπισμός Κέντρων Κατανάλωσης Ενέργειας:

Ανάλυση Καταναλώσεων & Δημιουργία Δεικτών Παρακολούθησης_Αποτύπωση Συμπερασμάτων σε Δείκτες

Αναγνώριση Κρίσιμων Μεγεθών:

Θέση Στόχων Μείωσης Ενεργειακών Μεγεθών_Προτεινόμενες Δράσεις

Ανάλυση Προτεινόμενων Δράσεων ΕΞΕ:

Δημιουργία Σεναρίων Βραχυ-Μέσο-ΜάκροΠρόθεσμης Απόσβεσης_ Κατάρτιση Πλάνου Υλοποίησης