ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ

Η νέα νομοθεσία στην Ελλάδα (Νόμος 4710/2020)  έχει αυξήσει τα κίνητρα και έχει ανοίξει τον δρόμο για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης αφήνοντας πίσω την εποχή την βενζινοκίνησης. Η νέα μορφή κινητικότητας συμβάλει στην μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, βελτιώνει την ποιότητα ζωής και αέρα. 

Το μέλλον της αυτοκίνησης είναι ηλεκτρικό, καθώς η ηλεκτροκίνηση συνδυάζει πλέον την καινοτομία, την ασφάλεια και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.  

ΟΦΕΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ

Η ηλεκτροκίνηση συνδέεται με μια σειρά από οφέλη για την τον χρήστη και για κοινωνία:

Το κόστος της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας είναι περίπου κατά 50% χαμηλότερο (ανά χιλιόμετρο) σε σχέση με την βενζινοκίνηση.

Το κόστος συντήρησης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι χαμηλότερο (περίπου κατά 80%) καθώς έχει απλούστερη δομή και λιγότερα κινούμενα μέρη. Η συντήρηση αφορά κυρίως τον έλεγχο φρένων, ελαστικών και αναρτήσεων, καθώς τα δαπανηρά συστήματα εξάτμισης, εκκίνησης του κινητήρα κτλ που υπάρχουν στα συμβατικά αυτοκίνητα απουσιάζουν στα ηλεκτρικά. 

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν παράγουν ατμοσφαιρικούς ρύπους από τις εκπομπές εξάτμισης (πχ. οξείδια του αζώτου), συμβάλλοντας στην βελτίωση της ποιότητας του αέρα και επομένως της υγείας. Επίσης μειώνουν τα επίπεδα θορύβου, καθώς είναι λιγότερο θορυβώδη ιδιαίτερα σε χαμηλότερες ταχύτητες από τα συμβατικά αυτοκίνητα.

Θα πρέπει να τονιστεί πως δεν μηδενίζεται πλήρως η ατμοσφαιρική ρύπανση.

Η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για την τροφοδότηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων πολλαπλασιάζει τα οφέλη ως προς τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και την απεξάρτηση από ορυκτά καύσιμα. Για παράδειγμα, η φόρτιση αυτοκινήτου μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρικού ρεύματος που παράγει το Φ/Β σύστημα εγκατεστημένου στη στέγη κτηρίου.

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ

Η ηλεκτροκίνηση απαιτεί την ανάπτυξη δικτύου σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. 

Η DELTAENERGY έχει αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες με στόχο την παροχή στους πελάτες της ελκυστικών και καινοτόμων προγραμμάτων και υπηρεσιών ηλεκτροφόρτισης, συμβάλλοντας στην επέκταση του δικτύου σταθμών ηλεκτροφόρτισης, κάνοντας ένα βήμα παραπέρα όσον αφορά την έξυπνη κινητικότητα στην Ελλάδα. 

 

Η ABB είναι κορυφαία παγκόσμια εταιρεία στις τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης, η οποία Θέτει τα θεμέλια για ένα μέλλον πιο έξυπνης, αξιόπιστης και φιλικής προς το περιβάλλον κινητικότητας , Προσφέρει σε οικιακούς, βιομηχανικούς κτλ. πελάτες μια ολοκληρωμένη γκάμα λύσεων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σχεδιασμένων για χρήση σε ευρύ φάσμα εφαρμογών σε όλους τους κλάδους.

Η ABB είναι κορυφαία παγκόσμια εταιρεία στις τεχνολογίες ισχύος και αυτοματισμού που επιτρέπουν στους πελάτες κοινής ωφέλειας και βιομηχανίας να βελτιώσουν την απόδοση, μειώνοντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

ΧΑΡΤΗΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ