null

Οικιακό Τιμολόγιο

 

 

 

null

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

 

 

null

Μητρώο Ευάλωτων Πελατών

 

 

ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Το Οικιακό Τιμολόγιο χορηγείται σε παροχές ρεύματος κατοικιών, με ασφάλειες έως 250kVA. Υποκατηγορίες:

  • Οικιακό Τιμολόγιο χωρίς Χρονοχρέωση (Γ1) με ενιαία χρέωση για όλη τη διάρκεια του 24ώρου, όλο το έτος
  • Οικιακό Τιμολόγιο με Χρονοχρέωση (Γ1Ν), γνωστό ως Νυχτερινό, με διαφοροποίηση χρέωσης Ζώνης Ημέρας και Ζώνης Νύχτας. Οι Ζώνες χρέωσης είναι κοινές για όλους τους Παρόχους.

ΖΩΝΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1η Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου

  • Διασυνδεδεμένο Δίκτυο (Ηπειρωτική Χώρα και διασυνδεδεμένα νησιά) : 02:00 – 08:00 , 15:00 – 17:00
  • Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά : 02:00 – 08:00 , 5:30 – 17:30
ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1η Μαίου έως 31 Οκτωβρίου

  • Όλες οι περιοχές : 23:00 – 07:00
ΣΥΝΕΧΕΣ ΩΡΑΡΙΟ

Όλο το έτος

  • Αφορά παροχές Γ1Ν με έναρξη πριν το έτος 1988 σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές όπου δεν υπάρχει η απαραίτητη τεχνική υποδομή του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) : 23:00 – 07:00

Για τον τύπο μετρητή μπορείτε να ελέγξετε το τιμολόγιό σας. Ο πρώτος τρόπος είναι το πρόγραμμα τιμολόγησης στο οποίο υπάγεστε . Εναλλακτικά σε έναν εκκαθαριστικό λογαριασμό, ελέγχοντας τον πίνακα ενδείξεων του μετρητή. Ο μετρητής που καταγράφει 2 Ζώνες κατανάλωσης λειτουργεί με δύο κοντέρ. Το ένα με την ένδειξη Μ αφορά το Μειωμένο τιμολόγιο (Νυχτερινό) και το δεύτερο με την ένδειξη Κ αφορά το κανονικό τιμολόγιο (Ημέρας). Η αλλαγή Ζώνης μπορεί να ελεγχθεί ανάλογα με την ημερομηνία, με τις ώρες που αλλάζει η έναρξη και η παύση των κοντέρ αντίστοιχα.

Εάν είστε ενοικιαστής του ακινήτου θα χρειαστεί η σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο γραφείο ΔΕΔΔΗΕ που εξυπηρετεί την περιοχή σας, έχοντας μαζί σας έναν λογαριασμό ρεύματος, την αστυνομική σας ταυτότητα και αποδεικτικό του ΑΦΜ σας. Η συμμετοχή σας στις δαπάνες αντικατάστασης μετρητή ανέρχεται σε 34€ συν ΦΠΑ.
Για ενημέρωση σχετικά με το γραφείο ΔΕΔΔΗΕ που πρέπει να επισκεφτείτε και για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στο 11500 (Τηλεφωνικό Κέντρο Ενημέρωσης Πελατών ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (ΚΟΤ)

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152/08.01.2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) παρέχεται για την προστασία των ευπαθών ομάδων καταναλωτών.

Το Κ.Ο.Τ ισχύει και εφαρμόζεται κοινά από όλους τους Προμηθευτές με κοινή τιμολογιακή πολιτική, όπως αυτή έχει δημοσιευθεί.

(Στις αναθεωρημένες προϋποθέσεις για ένταξη στο Κ.Ο.Τ. έχει συμπεριληφθεί και το Ειδικό Τιμολόγιο Πολυτέκνων (ΓΤ). Το τιμολόγιο ΓΤ, όπως υπήρχε, καταργήθηκε σύμφωνα με το ΦΕΚ 242/01.02.2018.)

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση ένταξής τους στο Κ.Ο.Τ. στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. Ο μετρητής πρέπει να αφορά απαραίτητα και αποκλειστικά την κύρια κατοικία και ο λογαριασμός να είναι στο όνομα του/της αιτούντος ή του/της συζύγου.

Κάθε επόμενο έτος, ο δικαιούχος χρειάζεται να καταθέτει εκ νέου αίτηση ένταξης στο Κ.Ο.Τ. ώστε να γίνεται επανέλεγχος των προϋποθέσεων που πληρούνται, σε άλλη περίπτωση η ένταξή του διακόπτεται και επιστρέφει στον ισχύοντα τιμοκατάλογο του Παρόχου του.

ΜΗΤΡΩΟ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Με την Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.21/12112/20.06.2013 (ΦΕΚ Β’ 1521/21.06.2013) Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθορίστηκαν τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξης ενός Πελάτη ηλεκτρικής ενέργειας στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών. Οι καταναλωτές που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών προστατεύονται κατοχυρώνοντας:
  • προθεσμία αποπληρωμής λογαριασμών τουλάχιστον σαράντα ημερών
  • δυνατότητα τμηματικής και άτοκης εξόφλησης λογαριασμών
  • αναστολή της δυνατότητας του Προμηθευτή να προβεί σε διακοπή ρεύματος λόγω οφειλών για τους μήνες Νοέμβριο έως Μάρτιο, Ιούλιο και Αύγουστο
  • αυστηρότερες προϋποθέσεις για την καταγγελία της σύμβασης προμήθειας εκ μέρους του Προμηθευτή

Οι αιτήσεις για ένταξη στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών κατατίθενται κάθε χρόνο από την 1η Οκτωβρίου έως τη 15η Δεκεμβρίου, με έναρξη από την αρχή του επόμενου έτους. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν την Αίτησή τους και μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος, αλλά η ένταξη θα γίνεται για το υπολειπόμενο διάστημα του έτους μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των στοιχείων.

Μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών όλοι οι δικαιούχοι καταναλωτές, ανεξαρτήτως του Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν επιλέξει.

Ενημερωθείτε για τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία ένταξης στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.deddie.gr/el/upiresies/eidika-timologia/eualwtoi-pelates/.